απέρναγ|ος

формы словаβ
απέρναγ|ος
1) непроходимый, непроезжий; непролазный;
2) через который ещё не переправились (о водной преграде); через который ещё не прошли, не проохали (о лесе, пустыне);
          τό ποτάμι είναι ~ο ακόμα — через реку мы ещё не переправились;
3) непроницаемый, непромокаемый;
          ούτε ο μουσαμάς δέν έμεινε ~ απ' τή βροχή — даже брезент промок под дождём;
4) непродетый (о нитке);
          βελόνα ~η — иголка без нитки;
5) не прошедший, не закончившийся, продолжающийся (тж. о боли);
6) не перенесённый, не испытанный (кем-л.);
7) недосягаемый; непревзойдённый;
8) невыносимый;
          κακό φαρμάκι ~ο — невыносимое горе;
9) не вписанный, не внесённый;
          είναι ~ο στον κατάλογο — не внесено в список;
10) непрополосканный (о белье);
11) непросеянный (о крупе);
12) непрочитанный (о книге, статье и т. п.)#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово непроходимый? — απέρναγος
как на (ново)греческом будет слово непроезжий? — απέρναγος
как на (ново)греческом будет слово непролазный? — απέρναγος
как на (ново)греческом будет слово через который ещё не переправились? — απέρναγος
как на (ново)греческом будет слово через который ещё не прошли? — απέρναγος
как на (ново)греческом будет слово не проохали? — απέρναγος
как на (ново)греческом будет слово непроницаемый? — απέρναγος
как на (ново)греческом будет слово непромокаемый? — απέρναγος
как на (ново)греческом будет слово непродетый? — απέρναγος
как на (ново)греческом будет слово не прошедший? — απέρναγος
как на (ново)греческом будет слово не закончившийся? — απέρναγος
как на (ново)греческом будет слово продолжающийся? — απέρναγος
как на (ново)греческом будет слово не перенесённый? — απέρναγος
как на (ново)греческом будет слово не испытанный? — απέρναγος
как на (ново)греческом будет слово недосягаемый? — απέρναγος
как на (ново)греческом будет слово непревзойдённый? — απέρναγος
как на (ново)греческом будет слово невыносимый? — απέρναγος
как на (ново)греческом будет слово не вписанный? — απέρναγος
как на (ново)греческом будет слово не внесённый? — απέρναγος
как на (ново)греческом будет слово непрополосканный? — απέρναγος
как на (ново)греческом будет слово непросеянный? — απέρναγος
как на (ново)греческом будет слово непрочитанный? — απέρναγος
как с (ново)греческого переводится слово απέρναγος? — непроходимый, непроезжий, непролазный, через который ещё не переправились, через который ещё не прошли, не проохали, непроницаемый, непромокаемый, непродетый, не прошедший, не закончившийся, продолжающийся, не перенесённый, не испытанный, недосягаемый, непревзойдённый, невыносимый, не вписанный, не внесённый, непрополосканный, непросеянный, непрочитанный


βλεννώδηςδακρυρροώσαΐνηςεπίκυψηυπήχθηνδιαισθάνομαιχειλίτιδαοξειδάσηγιουβαρλάκιακάμααυτοδυναμίαγοναταριάθρυμματίζομαιαλμανάκαφερέγγυοαναδωμόςπεριδέωπολυθεΐστριαμαλλιοτραβιέμαιφλουρίδωρώ
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit