Новогреческий язык. поговорки[148]
Ξένος πόνος όνειρο.
Чужое горе не болит


[149]
Ο άνθρωπος ότι μπορεί κι ο Θεός ότι θέλει.
Человек делает то, что может, а бог то, что хочет.


[150]
Ο ανήφορος φέρνει κατήφορο.
Подъём сменяется спуском.


[151]
Ο άρρωστος που όρισε ως κληρονόμο του το γιατρό, ποτέ δε θα γίνει καλά.
Больной, сделавший своим наследником врача, никогда не поправится.


[152]
Ο άρρωστος θέλει γιατρό κι ο πεθαμένος κλάμα.
Больному - врач, а умершему - плачь.


[153]
Ο έρωτας είναι τυφλός κι' ανοιχτομάτες πιάνει.
Любовь слепа, а зрячих в свой сети ловит.


[154]
Ο γιατρός είναι ο χειρότερος άρρωστος.
Врач - наихудший больной.


[155]
Ο θεός αγαπάει τον κλέφτη, μα σαν τον νοικοκύρη, όχι.
Бог может и любит вора, но не как хозяина дома.


[156]
Ο θεός δε γκρεμίζει τα σπίτια των ανθρώπων, παρά χαλάει τα μυαλά τους και τα γκρεμίζουν μονάχοι τους.
Не боги разрушают жилища людей, они вносят смуту в их головы и люди сами разрушают свои дома.


[157]
Ο θεός βλέπει βουνά και ρίχνει χιόνι.
Бог горы созерцает и снегом их накрывает.


[158]
Ο θεός έφκιασε τον κόσμο κι είπε: 'Οπόχει μυαλό ας πορεύεται.
Бог создал мир и сказал: "тот, у кого есть разум, да продолжит свой путь".


[159]
Ο θεός οικονομάει κι ο διάολος τα χαλάει.
Бог созидает, а дьявол разрушает.


[160]
Οι αιώνες αντιγράφουν αλλήλους.
Века копируют друг друга.
История повторяется.


[161]
Οι πεθαμένοι με τους πεθαμένους, κι οι ζωντανοί με τους ζωντανούς.
Мертвые к мертвым, живые к живым.


[162]
Ο καθένας για λόγου του κι ο θεός για όλους.
Каждый сам для себя, а бог для всех.


[163]
Ο κακός το πρωί, το βράδυ χειρότερος.
Плохо с утра, к вечеру ещё хуже.
День не задался.
Если начало плохое, то и конец худой.


[164]
Ο κανατάς όπου θέλει κολλάει τα χερούλια.
От гончара зависит куда ручку к горшку приладить.
Хозяин - барин, что хочет, то и воротит.


[165]
Όλα του γάμου δύσκολα κι η νύφη γκαστρωμένη.
Свадебные хлопоты и так трудны, да ещё и невеста беременна.


[166]
Ο λόγος σου με χόρτασε και το ψωμί σου φά' το.
Ласковое слово лучше сладкого пирога.


[167]
Ο λύκος σαν γεράσει, μασκαράς των σκυλιών γίνεται.
Старый волк - посмешище для собак.


[168]
Ο λύκοςστην αναμπουμπούλα (ανεμοζάλη) χαίρεται.
Волк суматохе рад.


[169]
Ο λύκος κι αν εγέρασε κι άσπρισε το μαλί του, ούτε την γούνα του άλλαξε, ούτε την κεφαλή του.
Даже если волк состарится и шерсть его станет седой, ни шкура, ни голова его не изменятся.
Волк каждый год линяет, да обычай не меняет.
Горбатого могила исправит.


[170]
Ο λύκος έχει τον σβέρκο χοντρό γιατί κάνει τις δουλειές μόνος του.
У волка широкий затылок потому, что со своими делами он справляется сам.
За тебя твою работу никто не сделает лучше, чем ты сам .
На других надейся, а сам не плошай.


[171]
Ο μύλος νερό θέλει, ευχές δε θέλει.
Мельнице нужна вода, а не обещания.
Меньше слов, а больше дела.


[172]
Όντες θέλει να χαλάσει ο θεός το μέρμυγκα, του βάνει φτερά και πετάει.
Когда бог хочет погубить муравья, он дает ему крылья , чтобы летать.


[173]
Ο ξυπόλυτος είδε τον κουτσό και παρηγορήθηκε.
Босоногий утешился увидев хромого.


[174]
Ο πεινασμένος καρβέλια ονειρεύεται.
Голодный о хлебе мечтает.


[175]
Ο πνιγμένος, από τα μαλλιά του πιάνεται.
Утопающий за свои же волосы хватается.
Утопающий за соломинку цепляется.


[176]
Oι πολλές γνώμες βουλιάζουν το καράβι.
Слишком много мнений топят корабль.
У семи нянек дитя без глаза.


[177]
Όποιος γίνεται πρόβατο τον τρώει ο λύκος.
Тот кто становится овцой, становится добычей волка.
Тот кто ведет себя как жертва, становится добычей хищника.


[178]
Όποιος δεν επερπάτησε τη νύχτα με φεγγάρι, και το πρωί με τη δροσιά, τον κόσμο δεν εχάρη.
Кто лунными ночами не гулял и по утренней росе не ступал, тот радость мира не познал.


[179]
Όποιος δεν έχει μυαλό έχει πόδια.
Дурная голова ногам покоя не дает.


[180]
Όποιος έχει τα γένεια, έχει και τα χτένια.
У кого есть борода, у того и гребень найдется.
Имеешь корову - имей и подойник.


[181]
Όποιος έχει πολύ πιπέρι, βάζει και στα λάχανα.
У кого много перца, тот и капусту им приправляет.
Кто богат, тот и тороват.


[182]
Όποιος γεννηθεί στη φυλακή, την φυλακή θυμάται.
Кто родился в тюрьме, тот тюрьму не забывает.


[183]
Όποιος καεί στο γάλα (στη σούπα)φυσάει και το γιαούρτι.
Кто молоком (супом) обжёгся, тот и на простоквашу дует.
Кто на молоке обжёгся, тот и на воду дует.


[184]
Όποιος κυβερνάει το σπίτι του, κυβερνάει και τη ζωή του.
Кто управляет твоим домом, тот управляет и твоей жизнью.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
переводы с персидского языка, литовский словарь, каталог
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit